Kā pievienot darbinieku?

Mēs saprotam, ka lielāka uzņēmuma gadījumā darbinieku skaitlis un viņu lomas kļūst būtiskas. Šim nolūkam Bookla sistēmā ir ieviesta piekļuves pārvaldību. Lai piešķirtu piekļuvi darbiniekam, lai izmantotu Bookla sistēmu, veiciet šādus soļus:

  1. Dodieties uz portal.bookla.com un atveriet sadaļu “Piekļuves pārvaldība”.
  2. Noklikšķiniet uz ” +” pogas.
  3. Ievadiet darbinieka telefona numuru.
    • SVARĪGI! Lietotāja telefona numuram jābūt reģistrētam kā Bookla klientam.
  4. Atzīmējiet lodziņu, lai piešķirtu darbiniekam pilnvaras pārvaldīt sistēmu vai alternatīvi izvēlieties vienu vai vairākas lietotāja piekļuves darbības jomas.
  5. Lai pievienotu piekļuvi konkrētajam kalendāram, noklikšķiniet uz “Pievienot kalendārus” pogas.
  6. Ievadiet nepieciešamos piezīmes, piemēram, darbinieka vārdu.

Lai uzraudzītu darbinieku aktivitātes, mēs esam izveidojuši darbību žurnālu, ko var atrast Bookla portālā sadaļā “Aktivitāšu žurnāls”. Šajā sadaļā jūs varat pārskatīt visas darbības, ko veikuši iesaistītie darbinieki Bookla sistēmā. Tas ļauj ātri identificēt iespējamās nesakritības lietotāju darbībās.