Bookla logo

Nosacījumi un prasības

Pēdējo reizi tika atjaunots: 08.12.2022.

Šī mobilā aplikācija (“Bookla aplikācija”, “Aplikācija”) un logrīks (“Logrīks“) pieder un to pārvalda SIA Bookla (42103099546), kas reģistrēta Rīgā, Cēsu iela 31 k-2, LV-1012 (Latvija) (“Bookla”, “mūsu, mēs, mums”). Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) veido juridiski saistošu līgumu ("Līgums") starp jums (“Klients, Jūs”) un mums, kas regulē piekļuvi Bookla un tā izmantošanu, kā arī tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties produktus vai pakalpojumus (“Pakalpojumi”) tajā. Pārliecinieties, ka Jūs esat rūpīgi izlasījis šos Noteikumus. Uzstādot, lietojot, reģistrējoties vai piekļūstot Bookla, Jūs nepārprotami piekrītat ievērot visus šos Noteikumus un nosacījumus un ka tie jums ir saistoši. Iesakām izdrukāt vai saglabāt šos Noteikumus. Aktuāla šo Noteikumu versija ir vienmēr pieejama Bookla aplikācijā. Pēdējais datums, kurā Noteikumi tika izmainīti, ir norādīts Noteikumu sākumā. Personām, kuras nav reģistrētas Bookla Aplikācijā, ir iespēja apskatīt un izmantot tikai daļu no Aplikācijā pieejamām funkcijām, bet tām nebūs iespējas izmantot noteiktus pakalpojumus.

Noteikumi sastāv no sekojošiem punktiem:

 1. Pakalpojuma vispārējs apraksts
 2. Lietošanas noteikumi
 3. Pakalpojuma rezervācija
 4. Rezervācijas atcelšana un kompensācijas noteikumi
 5. Norēķinu kārtība
 6. Atlaižu kuponu kompānija
 7. Atsauksmes un reitingi
 8. Strīdi starp lietotāju un pakalpojuma sniedzēju
 9. Atbildība un atbildības atruna
 10. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana
 11. Intelektuālais īpašums
 12. Līguma spēkā esamība un tā izbeigšana
 13. Noslēguma noteikumi
 14. Lietotāju atbalsta serviss un kontakti

1. Pakalpojuma vispārējs apraksts

1.1. Bookla aplikācija ir elektroniskā rezervāciju sistēma, kuru Jūs kā tās Lietotājs varat izmantot noteiktā pakalpojuma rezervācijai pie vēlamā pakalpojumu sniedzēja (“Pakalpojumu sniedzējs”). Iespējamo pakalpojumu veidu skaits nav ierobežots un visu laiku tiek papildināts. 1.2. Kā rezervācijas sistēmas nodrošinātājs, mēs nepiegādājam, nesniedzam, nekontrolējam, nepiedāvājam un neesam jebkura Bookla aplikācijā izvietotā Pakalpojuma īpašnieks. Kad Pakalpojumu sniedzēji pieņem Lietotāja pakalpojumu rezervāciju (“Rezervācija”), puses slēdz līgumu savā starpā un Bookla nav uzskatāms par šī līguma (“Vienošanās”) slēdzējpusi. Un līdzīgi Bookla nav uzskatāms par pusi jebkādās līgumattiecībās starp Pakalpojumu sniedzēju un Lietotāju.

2. Lietošanas noteikumi

2.1. Bookla aplikācijas lietošana un reģistrācija (konta izveidošana) tajā ir bezmaksas. 2.2. Jūs varat piekļūt un izmantot Bookla aplikāciju bez reģistrācijas. Ja jūs vēlaties rezervēt Aplikācijā piedāvātos Pakalpojumus, Jums ir jāveic reģistrācijas procedūra un jāizveido konts. 2.3. Reģistrēt Bookla kontu drīkst personas, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. 2.4. Reģistrējoties Aplikācijā, Jums ir pienākums sniegt precīzu, patiesu un pareizu informāciju par sevi, kā arī atjaunot to, kad tā mainās. Detalizētāka informācija par datiem, kas Jums jāsniedz, ir atrodāma mūsu Privātuma politikā. 2.5. Konta reģistrācijas un autentifikācijas process notiek, izmantojot Jūsu telefona numuru. 2.6. Lietotājam ir pienākums neizpaust savus Aplikācijas pieslēgšanās datus, glabāt tos un nodrošināt, ka dati būtu zināmi tikai viņam un datus lietotu tikai viņš, neatklāt vai citādā veidā neradīt iespējas citām personām iepazīties vai izmantot šos datus. Jums nekavējoties jāpaziņo mums, ja Jums ir iemesls aizdomām, ka Jūsu piekļuves informācija ir nozaudēta, nozagta vai kā citādi izmantota vai tai var piekļūt trešās personas. Visas darbības, kuras veiktas, izmantojot Lietotāja atpazīšanas kodus, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktām darbībām, un Lietotājs uzņemas visu atbildību par tādu darbību sekām. 2.7. Piekļuvi Bookla aplikācijai un tas izmantošanu, ieskaitot lapu apskatīšanu, saziņu ar pakalpojumu sniedzējiem, informācijas par pakalpojumu lejupielādi un pakalpojumu rezervāciju, Lietotāji veic vienīgi personiskiem mērķiem, kuri nekādā gadījumā nav saistīti ar jebkādu tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.

3. Pakalpojuma rezervācija

3.1. Lietotāja pienākums ir pārliecināties par Pakalpojuma atbilstību viņa vajadzībām pirms Pakalpojuma rezervācijas veikšanas. 3.2. Lietotājs var sazināties ar Pakalpojuma sniedzēju, izmantojot Aplikācijā ievietoto Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformāciju. 3.3. Izveidojot Pakalpojuma rezervāciju, Pakalpojuma sniedzējam tiek nosūtīts pieprasījums rezervēt laiku. Par Pakalpojuma Rezervācijas apstiprinājumu Lietotājs saņem paziņojumu. 3.4. Visu Rezervāciju vēsture, kā arī aktuālo Rezervāciju informācija ir pieejama Aplikācijas sadaļā Appointments.

4. Rezervācijas atcelšana un kompensācijas noteikumi

4.1. Bookla rekomendē uzmanīgi izvēlēties Pakalpojuma saņemšanas laiku un datumu un centies neatcelt pieteikto Pakalpojumu. 4.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atcelt rezervāciju jebkurā laikā un/vai piedāvāt alternatīvu ( citu apmeklējuma laiku).

5. Norēķinu kārtība

5.1. Priekšapmaksa par pakalpojumiem. 5.1.1. Bookla atstāj Pakalpojumu sniedzējam tiesības pēc sava uzskata prasīt 100% priekšapmaksu pakalpojuma veiksmīgai rezervācijai. 5.1.2. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu aplikācijā, izmantojot kredītkarti, Apple Pay vai Google Pay. 5.1.3. Norēķiniem Aplikācijā tiek izmantota Stripe sistēma, kas nodrošina maksājumu procesa drošību, un atbilst Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) standartiem. Stripe Privātuma politika. 5.1.4. Bookla neuzglabā datus par kredītkartēm. Visi dati tiek apstrādāti Stripe sistēmā. 5.2. Biļešu iegāde. 5.2.1. Pakalpojuma sniedzējs var pievienot biļešu iegādes iespēju Aplikācijā atbilstoši piedāvātiem Pakalpojumiem. 5.2.2. Lietotājs var izvēlēties biļešu skaitu un veidu Pakalpojuma rezervācijas ekrānā. 5.2.3. Biļešu apmaksas process notiek Aplikācijā un Logrīkā. 5.2.4. Biļešu cenā var tikt iekļauta maksa par maksājuma apstrādi un maksājumu sistēmas izmantošanu. 5.2.5. Pilna vai daļēja biļešu atcelšana notiek pēc rezervāciju atcelšanas noteikumiem (sk. Punktu 5.3.) 5.3. Naudas līdzekļu atgriešana. 5.3.1. Gadijumā, ja Lietotājs atceļ rezervāciju agrāk nekā 24 stundas pirms Pakalpojuma sniegšanas plānota sākuma, Lietotājam tiks atgriezta visa samaksāta summa, no kuras atskaitīta atcelšanas komisija 5% (min. 0.50 EUR) + PVN. 5.3.2. Gadijumā, ja Lietotājs atceļ rezervāciju laika intervālā no 24h līdz 3h pirms Pakalpojuma sniegšanas plānota sākuma, tad tiek kompensēti 50% no samaksātās summas. 5.3.3. Gadijumā, ja Lietotājs atceļ rezervāciju vēlāk par 3 stundām pirms Pakalpojuma sniegšanas plānota sākuma, samaksāti naudas līdzekļi netiks atgriezti. 5.3.4. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt termiņus, kuri ietekmē naudas līdzekļu atgriešanas noteikumus: pēc sava uzskata mainīt 24 stundu vai 3 stundu robežas . Par termiņu izmaiņām Pakalpojuma sniedzējam ir laicīgi jābridinā Pakalpojuma saņēmējus, lai noverst iespējamu pārpratumu. 5.3.5. Ja tiek piemērota maksājuma apstrādes un maksājumu sistēmas izmantošanas komisija (sk. Punktu 5.2.4.): 5.3.5.1. Gadijumā, ja Lietotājs atceļ rezervāciju agrāk nekā 24 stundas pirms Pakalpojuma sniegšanas plānota sākuma, Lietotājam tiks atgriezta biļetes nomināla vērtība. 5.3.5.2. Gadijumā, ja Lietotājs atceļ rezervāciju laika intervālā no 24h līdz 3h pirms Pakalpojuma sniegšanas plānota sākuma, tad tiek kompensēti 50% no biļetes nominālas vērtības. 5.3.5.3. Gadijumā, ja Lietotājs atceļ rezervāciju vēlāk par 3 stundām pirms Pakalpojuma sniegšanas plānota sākuma, samaksāti naudas līdzekļi netiks atgriezti. 5.3.6. Gadijumā, ja Pakalpojuma sniedzējs atceļ Rezervāciju, Lietotājam tiek kompensēta biļetes nomināla vērtība atbilstoši LR likumdošanai un labai komercpraksei. 5.4. Produktu iegāde. 5.4.1. Pakalpojuma sniedzējs var pievienot produktu iegādes iespēju Aplikācijā un Logrīkā. 5.4.2. Pakalpojuma sniedzējs produktu sadaļā var tirgot abonementus, fiziskus produktus, dāvānu kartes un citus produktus, ko norādījis pakalpojumu sniedzējs 5.4.3. Produktu iegādes process notiek Aplikācijā vai Logrīkā, kas izvietots klienta mājaslapā vai www.bookla.com 5.4.4. Iegādātos produktus nav iespējams atgriezt 5.4.5. Iegādātajiem produktiem ir derīguma termiņš, kuru nosaka Pakalpojuma sniedzējs 5.5. Dāvanu kartes iegāde. 5.5.1. Lietotājiem ir iespējams iegādāties dāvanu kartes no pakalpojuma sniedzējiem, izmantojot Bookla sistēmu. 5.5.2. Iegādāto dāvanu karti Bookla sistēmā ir iespējams izmantot tikai pie pakalpojuma sniedzēja, kas izmanto Bookla sistēmu. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, atbilstoši Bookla lietošanas nosacījumiem. Bookla nodrošina tehnisko risinājumu dāvanu karšu tirdzniecībai un ir starpnieks šajos darījumos, līdzekļi par kartes iegādi nonāk pie pakalpojuma sniedzēja. 5.5.3. Katras dāvanu kartes summu un derīguma termiņu nosaka pakalpojuma sniedzējs. Pēc pirkuma veikšanas dāvanu karti ir iespējams lejupielādēt .pdf formātā. 5.5.4. Neizmantotā summa no dāvanu kartes paliek atlikumā, līdz nebeidzas dāvanu kartes derīguma termiņš. 5.5.5. Dāvanu karti, kurai ir beidzies derīguma termiņš, nav iespējams atjaunot, un nauda netiek atgriezta. 5.5.6. Dāvanu karti nav iespējams apmainīt pret naudu. 5.6. Strīdu risināšanas kārtība. Visi strīdi tiek risināti individuāli. Lai saņemtu palīdzību, Lietotājam ir nepieciešams uzrakstīt pieprasījumu uz e-pastu support@bookla.eu vai sazināties ar atbalsta dienestu Bookla aplikācijā.

6. Atlaižu kuponu kompānija

6.1. Bookla var piedāvāt lietotājiem atlaižu kuponus jeb atlīdzības kuponus. 6.2. Atlīdzības apjoma un izmantošanas termiņu noteikšanas tiesības paliek Bookla. Tie tiks atspoguļoti katram kuponam atsevišķi. 6.3. Kupona darbība var būt piemērota konkrētam lietotājam, konkrētam Pakalpojuma sniedzējam, konkrētam Pakalpojumam. Visi nosacījumi tiks atspoguļoti katras Bookla organizētās akcijas ietvaros. 6.4. Atlaižu kuponu var piemērot maksājumam par jebkuru Bookla lietotnē rezervēto pakalpojumu 6.5. Kupons tiek piemērots tikai vienam pakalpojumam, atlīdzīnāto summu nevar sadalīt vai pārnest uz nākamo pakalpojumu. Lietotājam ir pienākums sēgt atlikumu, ja pakalpojuma summa pārsniedz Lietotājam piešķirto atlaižu kupona summu. 6.6. Kupons nezaudē savu spēku gadījumā, ja Lietotājs vai Pakalpojuma sniedzējs atceļ rezervāciju. 6.7. Bookla ir tiesības anulēt jebkuru atlaižu kuponu un bloķēt lietotāja profilu, ja Bookla uzskata, ka lietotājs ir veicis krāpnieciskas darbības. Bookla var pieprasīt lietotājam atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem. 6.8. Bookla nenes atbildību par kuponu kompāniju nosacījumu neizpildīšanu gadījumā, ja kompānijas organizācijas iniciatīva pieder kādam no pakalpojumu sniedzējiem un neattiecas uz Bookla.

7. Atsauksmes un reitingi

7.1. Pēc Pakalpojuma saņemšanas Lietotāji var atstāt atsauksmes par Pakalpojuma sniedzēju, kā arī novērtēt to. 7.2. Pakalpojuma sniedzēja reitingu var ietekmēt ne tikai Lietotāja novērtējums, bet arī Bookla novērtējums, kas atkarīgs no dažādiem faktoriem, kā piemēram, Lietotāju iesniegto pretenziju skaits, Rezervāciju atcelšanas vēsture, vidējais reakcijas laiks, u.c. 7.3. Savukārt, Lietotāju vērtējums ir atkarīgs no tādiem faktoriem, kā piemēram, Rezervāciju atcelšanas vēsture, sniegtās informācijas patiesums, u.c. Lietotāju reitings nav publisks un ir pieejams tikai Pakalpojumu sniedzējiem. 7.4. Atsauksmēm un novērtējumiem jābūt patiesiem, un tie nedrīkst saturēt nenormatīvu leksiku un rupju valodu.

8. Strīdi starp lietotāju un pakalpojuma sniedzēju

8.1. Gadījumā, ja Lietotājam tika sniegts Pakalpojums, kas pilnībā neatbilst Pakalpojuma aprakstam, vispirms Lietotājs ir tiesīgs prasīt, lai Pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības sniedz Pakalpojumu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība rezervētajam Pakalpojumam un tā aprakstam. 8.2. Pakalpojums nav uzskatāms par neatbilstošu tā aprakstam, ja Rezervācijas veikšanas brīdī Lietotājs zināja vai nevarēja nezināt par Pakalpojuma neatbilstību viņa vajadzībām vai neatbilstības iemesls ir Lietotāja nepilnīgie materiāli, kuri Pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina Pakalpojuma saņemšanai, vai Lietotāja negatavība saņemt Pakalpojumu, vai Lietotājs nav ievērojis citus priekšnosacījumus Pakalpojuma saņemšanai un/vai nav brīdinājis par to Pakalpojuma sniedzēju, sazinoties ar viņu iepriekš. 8.3. Gadījumos, kad Pakalpojumu sniegšanas rezultātā, Pakalpojumu sniedzējs ir nodarījis kaitējumu Lietotāja veselībai un/vai mantai, Lietotājam ir tiesības vērsties tiesā pret Pakalpojumu sniedzēju ar lūgumu atlīdzināt zaudējumus, kurus izraisīja šāds Pakalpojums. 8.4. Ja Lietotājs un Pakalpojuma sniedzējs nepanāk vienošanos par strīdīgu jautājumu, strīda atrisināšanai, Lietotājam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. 8.5. Ja Lietotājs vai Pakalpojuma sniedzējs nepiekrīt Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Latvijas Republikas tiesā, kur strīds tiek izskatīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 8.6. Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Komisija nodrošina platformu alternatīvai strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, kas pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr.

9. Atbildība un atbildības atruna

9.1. Katrs šī Līguma noteikums, kas paredz atbildības ierobežošanu vai zaudējumu atlīdzināšanas izslēgšanu, ir uzskatāms par saskaņotu risku sadalījumu starp Bookla un Lietotāju. 9.2. Bookla ir atbildīgs par:

 • Bookla, tā aģentu un likumīgo pārstāvju rupjo nolaidību;
 • Bookla, tā aģentu un likumīgo pārstāvju būtisku līgumsaistību pārkāpumu. Šāda Bookla atbildība ir ierobežota ar faktiskajiem zaudējumiem.

9.3. Bookla nenes atbildību par vienkāršu nolaidību, ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi. 9.4. Ja jurisdikcija neļauj ierobežot atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, miesas bojājumiem vai nāvi, Bookla atbildība tiks ierobežota tiktāl, ciktāl to atļauj normatīvie akti. 9.5. Bookla neatbild par pienākumu neizpildi vai novēlotu izpildi uguns, plūdu, kara, nemieru, streiku, lokauta, dabas katastrofu, strāvas padeves pārtraukumu, datorvīrusu vai jebkura cita notikuma dēļ, kuru Bookla nevar kontrolēt. 9.6. Bookla nekontrolē un negarantē neviena Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojumu kvalitāti, drošību vai piemērotību, Pakalpojumu apraksta precizitāti, novērtējumu vai citas saistītas informācijas patiesumu vai precizitāti. Mēs nepārbaudam Pakalpojumu sniedzēju pieteiktos Pakalpojumus, tajā skaitā to kvalitāti un atbisltību. Pakalpojumu sniedzēju novērtējumi, atsauksmes vai cita saistīta informācija nav Bookla apliecinājums vai garantija Pakalpojuma kvalitātei vai atbilstībai. Bookla nodrošina tikai elektronisku Pakalpojumu rezervāciju, un tāpēc, izlemjot, kuru Pakalpojumu sniedzēju izvēlēties, vienmēr rūpīgi pārbaudiet visu informāciju. 9.7. Ciktāl tas atļauts likumā, Jūs aizstāvēsiet, atlīdzināsiet un sargāsiet Bookla, tā darbiniekus un saistītos uzņēmumus, no un pret visām prasībām, saistībām, zaudējumiem un izdevumiem, ieskaitot juridiskos izdevumus, kas rodas vai kas jebkādā veidā ir saistīti ar Lietotāju piekļuvi Bookla aplikācijai vai tās izmantošanu.

10. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

10.1. Neskarot obligāto patērētāju aizsardzības noteikumu piemērošanu, šos Noteikumus regulē Latvijas likumi. 10.2. Gadījumā ja starp Lietotāju un Bookla izceļas strīds, kas izriet no Līguma noteikumiem, Lietotājam ir tiesības vērsties pie mums ar sūdzību, rakstiskā vai elektroniskajā formā, sūdzībā norādot savu vārdu un kontaktinformāciju, sūdzības iesniegšanas datumu un sūdzības pamatojumu. Mēs atbildēsim uz Jūsu sūdzību 15 dienu laikā. 10.3. Ja strīdu nevar atrisināt pārrunu ceļā, katra puse var nodot minēto strīdu izlemšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.

11. Intelektuālais īpašums

11.1. Bookla aplikācijas saturu, ieskaitot, bet ne tikai, attēlus, video, logotipus, izvēlnes, Web lapas, grafikas, krāsas, rīkus, dizainu, metodes, funkcijas un jebkuru programmatūru, kas Aplikācijai palīdz veikt savu darbību, aizsargā autortiesības un visas pārējās mūsu un attiecīgo tiesību īpašnieku intelektuālā īpašuma tiesības. Satura pilnīga vai daļēja, kā arī tā jebkāda veida pavairošana ir aizliegta. 11.2. Lietotājiem ir tikai atļauts apskatīt Aplikāciju un tā saturu. Lietotājiem ir atļauts veikt pagaidu reproducēšanas darbības tikai personiskai lietošanai, kam ir pagaidu raksturs un kas ir būtiska Aplikācijas un tā satura apskates sastāvdaļa. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ikviens Aplikācijā publicētu darbu autors ir tiesīgs pieprasīt sava darba autorību un iebilst pret jebkādu darbu sagrozīšanu vai jebkādām citām modifikācijām, ieskaitot darbus, kas var kaitēt viņu godam vai reputācijai. 11.3. Visas preču zīmes, kas atšķir Aplikācijā nopērkamos Pakalpojumus, ir attiecīgo tā īpašnieku reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas Aplikācijā Pakalpojumu aprakstīšanai un reklamēšanai. Mums un visiem citiem reģistrētiem preču zīmju īpašniekiem ir tiesības uz ekskluzīvu preču zīmju izmantošanu, kas mums pieder. Jebkāda šādu preču zīmju nelikumīga vai neatļauta izmantošana ir aizliegta un rada nopietnas juridiskas sekas 11.4. Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi, ja Jūs interesē saišu uz Aplikācijas saturu izmantošana publiski pieejamām tīmekļa lapām: support@bookla.eu

12. Līguma spēkā esamība un tā izbeigšana

12.1. Šis Līgums ir spēkā līdz tā izbeigšanai. 12.2. Lietotājs var pārtraukt Līgumu jebkurā laikā, izbeidzot reģistrāciju Aplikācijā (izdzēšot izveidoto kontu), kā arī pārtraucot lietot un piekļūt Aplikācijai un izdzēšot to no savas ierīces (-ēm). 12.3. Ja Lietotājs pārtrauc Līgumu, visas aktuālās Pakalpojumu rezervācijas tiks automātiski atceltas un atmaksa tiks veikta saskaņā ar Rezervācijas atcelšanas noteikumiem (REZERVĀCIJAS ATCELŠANA UN KOMPENSĀCIJAS NOTEIKUMI). 12.4. Sekojošie apstākļi un priekšnoteikumi ir pietiekami, lai Bookla varētu ierobežot, apturēt vai atcelt Lietotāja piekļuvi Bookla, uz laiku vai neatgriezeniski (nopietnu vai atkārtotu aizliegtu darbību gadījumā):

 1. likuma prasības;
 2. iemesls uzskatīt, ka Lietotājs pārkāpj piemērojamos likumus;
 3. jebkādu Noteikumu prasību pārkāpšana;
 4. sūdzības par Lietotāju,
 5. vairākkaārtīgi atceltas Pakalpojumu Rezervācijas;
 6. nepieciešamība aizsargāt personu sociālās vērtības un subjektīvas tiesības;
 7. iemesls uzskatīt, ka Lietotāja Aplikācijas pastāvīga lietošana rada draudus Aplikācijai vai trešo personu drošībai;
 8. krāpšanas vai citas nelikumīgas darbības novēršana.

13. Noslēguma noteikumi

13.1. Bookla patur tiesības mainīt Noteikumus jebkurā laikā, jo īpaši sakarā ar izmaiņām piemērojamajos normatīvajos aktos. Pēdējais datums, kurā Noteikumi tika izmainīti, ir norādīts Noteikumu sākumā. Jūs varat noraidīt Noteikumu izmaiņas un izbeigt Līgumu, nekavējoties izbeidzot reģistrāciju Aplikācijā (izdzēšot izveidoto kontu), kā arī pārtraucot lietot un piekļūt Aplikācijai. Šajā gadījumā Jūsu piekrišana agrākajām Noteikumu versijām paliek spēkā un tiks piemērota jebkuram strīdam starp Jums un mums. Turpinot piekļūt vai lietot Bookla aplikāciju un tā pakalpojumus, Jūs piekrītat Noteikumu izmaiņām. 13.2. Ja pēc mūsu ieskatiem grozījums Noteikumos ir būtisks, Bookla paziņo par to Lietotājam 1 (vienu) kalendāro mēnesi pirms grozījumu spēkā stāšanās. Neskatoties uz iepriekšminēto noteikumu, izmaiņas šajos Noteikumos, kas (i) ir labvēlīgākas Lietotājam; (ii) ko pieprasa likums; vai (iii) saistīti ar jauna pakalpojuma pievienošanu, papildu funkcionalitāti esošajam pakalpojumam; vai (iv) nesamazina Lietotāja tiesības un nepalielina Lietotāja atbildību - stājas spēkā nekavējoties, ja tās ir norādītas paziņojumā par izmaiņām.

14. Lietotāju atbalsta serviss un kontakti

14.1. Jebkuri jautājumi var tikt nosūtīti Bookla, izmantojot saziņas iespēju Get help sadaļā.