Bookla logo

Privatuma politika

Pēdējā redakcija: 08.03.2023.

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt lietotājam (“Lietotājs”) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, apstrādes termiņu un personas tiesībām, kas rodas lietojot Bookla mobilo aplikāciju(“Bookla aplikācija”,“Aplikācija”) un piesakoties pakalpojumiem tajā.

Mēs rūpējamies par Jūsu privātuma tiesību un personas datu aizsardzību un tāpēc apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (“Regula”), kā arī citiem tiesību aktiem, kas regulē privātuma un datu apstrādes jautājumus.

Bookla patur tiesības pārskatīt un mainīt šo politiku jebkurā laikā, jo īpaši sakarā ar izmaiņām pakalpojumos vai piemērojamajos normatīvajos aktos un Jūs esat atbildīgs par šīs politikas regulāru pārbaudi.

Privātuma politika sastāv no sekojošiem punktiem:

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
 2. Personas datu kategorijas
 3. Uzņēmējdarbības datu kategorijas
 4. Personas datu apstrādes nolūks
 5. Žurnālieraksti
 6. Personas datu drošība
 7. Personas datu apstrādes juridiskie pamati
 8. Personas datu glabāšanas termiņš
 9. Datu nodošana trešajām personām
 10. Saites uz citām vietnēm
 11. Google Calendar integrācija ar Bookla Business (pēc pieprasījuma)
 12. Bērnu privātums
 13. Komercpaziņojumi
 14. Sīkdatnes
 15. Personas dati un to nodošana
 16. Jūsu tiesības
 17. Sūdzības

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir SIA “Bookla” (reģ.Nr. 42103099546), jur.adrese: Cēsu iela 31k-2, Rīga, LV-1012(“mēs”, “mums”).

Personas datu kategorijas

 • identifikācijas dati - vārds, uzvārds; fotogrāfija (pēc izvēles);
 • kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Pakalpojumu sniedzēji var arī pieprasīt papildu lietotāja datus, pirms lietotājs veic pirkumu.

Uzņēmējdarbības datu kategorijas

 • Juridiskie dati - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, PVN identifikācijas numurs (nav obligāti), pārstāvja kontaktinformācija, bankas nosaukums (pēc izvēles), bankas konta numurs (nav obligāti)

Personas datu apstrādes nolūks

Jūsu dati tiek apstrādāti šādos nolūkos:

 • Reģistrācija Bookla aplikācijā (profila izveide);
 • Klientu atbalsta nodrošināšana;
 • Anonīmas statistikas sagatavošana par Bookla aplikācijas lietošanu;
 • Komercpaziņojumu nosūtīšanai.

Turklāt, Jūsu personas dati kopā ar veikto Rezervāciju datiem tiek glabāti Pakalpojumu sniedzēju kontā Rezervāciju vēstures pārskatīšanai un analītikai, kā arī tādiem nolūkiem, kas ir pamatoti ar normatīvo aktu prasībām un Pakalpojumu sniedzēju no tiem izrietošiem pienākumiem.

Žurnālieraksti

Mēs vēlamies Jūs informēt, ka ikreiz, kad Jūsu Bookla aplikācijas lietošanas laikā notiek kļūda tās darbībā, mēs, ar trešo personu risinājumu palīdzību, apkopojam datus un informāciju no Jūsu telefona, kas saucās žurnālieraksti. Šajos žurnālierakstos var ietilpt tāda informācija kā Jūsu ierīces interneta protokola adrese, ierīces nosaukums, operētājsistēmas versija, lietotnes konfigurācija, kad izmantojat mūsu pakalpojumu, pakalpojuma izmantošanas laiks un datums, kā arī cita statistika.

Šo informāciju mēs apstrādājam un apkopojam ar mērķi uzlabot Bookla aplikācijas darbību un lietošanas pieredzi, kā arī tas efektivitāti.

Personas datu drošība

Apstrādājot personas datus, mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus un sadarbojamies ar drošiem pakalpojumu sniedzējiem, izvērtējot privātuma riskus un pielietojot mums pieejamos organizatoriskos un finansiālos resursus. Mēs uzņemamies atbildību par mums uzticētiem datiem un neievācam, kā arī neapstrādājam datus, kas nav nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai.

Mūsu darbinieki un sadarbības partneri lieto datus tikai iepriekš minētajos nolūkos.

Iegūtie personas dati tiks glabāti drošajā mākoņdatošanas un serveru risinājumos, kas nodrošina datu apstrādi ES un EEZ teritorijās. Mainot šādu pakalpojumu sniedzējus, mēs garantējam, ka vienmēr veidojam sadarbību tikai ar uzticamiem partneriem, kas nodrošina Regulas prasību ievērošanu. Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka neviena elektroniskās glabāšanas metode nav absolūti droša, uzticama un neievanojama, un mēs nevaram garantēt tās absolūtu drošību.

Personas datu apstrādes juridiskie pamati

Mēs veicam Bookla aplikācijas lietotāju personas datu apstrādi tikai pamatojoties uz sekojošiem tiesiskiem datu apstrādes pamatiem:

 1. Jūsu piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 2. datu apstrāde ir nepieciešama līguma noslēgšanai ar Jums vai tā izpildei, vai pasākumu veikšanai pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 3. datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;
 4. datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu Jūsu vai citu personu vitālas intereses;
 5. datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;
 6. datu apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai.

Personas datu glabāšanas termiņš

Iegūtos personas datus mēs glabājam kamēr:

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kuram tie ir saņemti;
 • datu subjekts un mēs varam realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Datu nodošana trešajām personām

Lai nodrošinātu Bookla aplikācijas darbību, mēs izmantojam sekojošo trešo pušu pakalpojumus, kas var apstrādāt Jūsu personas datus (“Apstrādātāji”):

Nosaukums un saite uz privātuma politikuMērķisPersonas dati, kurus apstrādāVai dati tiek nosūtīti uz trešajām valstīm?
IntercomSaziņa ar Bookla (messenger)Lietotāja ievadītie vārds, uzvārds; jebkuri personas dati, kurus izpauž sarakstē ar Bookla, t.sk. fotogrāfija, epasts, maksājuma informācija u.c.Jā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
PipedriveSaziņa ar Bookla biznessLietotāja ievadītie vārds, uzņēmumu nosaukums, telefons; jebkuri personas dati, kurus izpauž sarakstē ar Bookla, t.sk. fotogrāfija, epasts, maksājuma informācija u.c.Jā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
Firebase AnalyticsAnalītikas pakalpojumiSaskaņā ar Google privātuma politikuJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
Mixpanel AnalyticsAnalītikas pakalpojumiSaskaņā ar Mixpanel privātuma politikuJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
Rollbar AnalyticsAnalītikas pakalpojumiSaskaņā ar Rollbar privātuma politikuJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
Google AnalyticsAnalītikas pakalpojumiSaskaņā ar Google privātuma politikuJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
InspectletAnalītikas pakalpojumiSaskaņā ar Inspectlet privātuma politikuJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
Google Play ServicesSaskaņā ar Google Play privātuma politikuJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
Apple storeSaskaņā ar Apple privātuma politikuJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
GatewayAPISMS providerLietotāja ievadītais telefona numursJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
Stripe*Maksājumu veikšanaSaskaņā ar Stripe privātuma politikuJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)
Kevin*Maksājumu veikšanaSaskaņā ar Kevin privātuma politikuJā (ir nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis)

*Bookla neiegūst piekļuvi Lietotāju bankas vai kredītkartes informācijai.

Lūdzam iepazīties ar šo trešo personu privātuma politiku un kā tie apstrādā Jūsu datus.

Mēs neizpaužam Jūsu personas datus citām trešajām personām, izņemot:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • normatīvajos aktos paredzētajām personām, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos leģitīmo interešu aizsardzībai.

Saites uz citām vietnēm

Bookla aplikācijā var tikt ievietotas saites uz citām vietnēm vai aplikācijām, kuru datu apstrādes noteikumus, attiecībā uz lietotāju personas datiem, Bookla nepārvalda. Tāpēc mēs ļoti iesakām pārskatīt šo vietņu konfidencialitātes politiku. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies nekādu atbildību par trešo personu vietņu vai pakalpojumu saturu un privātuma politikām.

Google Calendar integrācija ar Bookla Business (pēc pieprasījuma)

Uzņēmuma īpašnieks var pieslēgt integrāciju ar Google Calendar un izvēlēties, kurus kalendārus sinhronizēt ar Bookla. Šādā gadījumā dati (notikumi un kalendāra dati) tiks sinhronizēti ar rezervācijām Bookla Business. Dati, kas sinhronizējas ar Google calendar: sākuma datums, beigu datums, nosaukums un apraksts. Google Calendar privātuma politika.

Bērnu privātums

Bookla aplikācijā pieejamie pakalpojumi neattiecas uz personām, kas ir jaunākas par 13 gadiem. Ja mēs atklājam, ka esam saņēmuši bērna personas datus, kas nav vismaz 13 gadu vecs, mēs apturam Bookla pakalpojuma sniegšanu un izdzēšam datus no savām sistēmām. Ja esat bērna vecāks vai aizbildnis un ziniet, ka Jūsu bērns ir sniedzis personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, lai mēs varētu veikt nepieciešamās darbības.

Komercpaziņojumi

Ņemot vērā Bookla un Lietotāju juridiskās attiecības, kā arī saskaņā ar Regulu, Bookla var nosūtīt komercpaziņojumu, balstoties uz savām leģitīmajām interesēm. Šādi pazīņojumi var tikt nosūtīti par pakalpojumiem un piedāvājumi, kas ir saistīti ar Lietotāja veiktajām Rezervācijām un izvēlēto Pakalpojumu veidu.

Citu Pakalpojumu komerciālie paziņojumi tiks nosūtīti Lietotājam, līdz Lietotājs būs atteicies no šādu paziņojumu saņemšanas.

“Sīkdatnes”

“Sīkdatnes” ir sīka apjoma informācija, kuras interneta vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Tā ļauj serverim apkopot informāciju no Jūsu pārlūka, tādējādi Jums vienmēr nav dati jāievada no jauna, kad Jūs atgriežaties interneta vietnē vai pārejat no vienas lapas uz citu. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejams interneta vietnē www.cookiecentral.com.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Bookla aplikācija izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veiktu anonīmu statistiku par Aplikācijas lietošanu un iegūto datu analītiku mārketinga vajadzībām. Mēs izmantojam obligātās sīkdatnes, sesijas sīkdatnes un analītiskās sīkdatnes (pirmās un trešās puses (partneru) sīkdatnes), lai:

 1. nodrošinātu Aplikācijas drošību un pārvaldīt to;
 2. atcerētos Jūsu Aplikācijas lietošanas valodu;
 3. atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu sīkdatņu lietošanai;
 4. palīdzētu izmērīt mārketinga kampaņas efektivitāti;
 5. apkopotu Aplikācijas lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi Aplikācija atbilst lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;
 6. analizētu, kuras Aplikācijas sadaļas Jūs apmeklējiet un kādas iespējas izmantojiet.

Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses - pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām (piem.Facebook, Google).

Lūdzam ņemt vērā, ka Bookla aplikācija izmanto arī tādas sīkdatnes, kuru lietošanai nav nepieciešama Jūsu piekrišana un tie ir:

 1. Jūsu ievadītās informācijas sīkdatnes, kas saglabājas tikai sesijas laikā;
 2. Autentifikācijas sīkdatnes, kas saglabājas tikai sesijas laikā.

Personas dati un to nodošana

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai identificētu Jūs personīgi.

Mēs varam sniegt Jūsu datus trešajām personām, kas nodrošina mums pakalpojumus, piemēram, Bookla aplikācijas analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanai. Šīs personas ir pilnvarotas izmantot Jūsu datus tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai sniegtu mums šos pakalpojumus.

Mēs sniegsim Jūsu datus trešajām personām tikai tādā veidā, kādā tas ir aprakstīts šajā Privātuma politikā. Mēs nekādā veidā nepārdodam Jūsu datus trešajām personām.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu personas datiem jebkurā laikā, pārbaudīt glabātās informācijas pareizību un/vai labot vai atjaunināt šo informāciju. Jūs varat arī lūgt pilnībā izdzēst Jūsu personas datus, ja tie nav nepieciešami turpmākai apstrādei.

Mēs pieliksim visas komerciāli pamatotas pūles, lai nodrošinātu Jūs ar atbilstošu piekļuvi jebkuriem Jūsu personas datiem 1 mēneša laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Lai aizsargātu Jūsu privātumu un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms informācijas izsniegšanas par Jūsu pieprasītajiem personas datiem.

Sūdzības

Jebkuras sūdzības un pieprasījumus Jūs varat sūtīt uz: support@bookla.com

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu likumā noteiktās tiesības, Jūs varat iesniegt sūdzību datu valsts inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Blaumaņa ielā 14, Rīga, tālr. 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv